Układ rozkwitania w literaturze

  • Technika  tworzenia tekstu literackiego.
  • Polega nas powtarzaniu obrazu i dodatkowo jego uzupełnianiu.
  • Rozwijanie tekstu odbywa się przy wykorzystaniu nowych określeń.
  • Każde powtórzenie stanowi bogatsze od poprzedniego rozwinięcie.