Umowność teatru

  • Nie ma teatru bez aktora i widza.
  • Jednak nie każde widowisko, można nazwać teatrem (np. zawody sportowe).
  • W teatrze niezbędny jest element umowności, tj. wiara widza w rzeczywistość wykreowaną  na scenie.
  • Aktor wciela się w jakąś postać, a jego prawdziwą twarz i osobowość poznaje się wtedy, gdy przestaje grać.
  • Oglądając spektakl widz godzi się na tę umowność.