Unia Europejska [ krótkie przypomnienie]

Unia Europejska, UE to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich

1951

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

1957

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i Europejskiej wspólnoty Gospodarczej

1962

Powstanie Wspólnoty Polityki Rolnej

1975

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1993 Powołanie Unii Europejskiej (1 listopada)
Liczba członków UE zrzesza 27 państw
Data przystąpienia Polski do UE 1 maja 2004 (premier Jerzy Miller, Prezydent Aleksander Kwaśniewski)
Gwiazdy na fladze UE 12 złotych gwiazd symbolizuje solidarność i harmonię narodów Europy
Rada Europejska Wyznacza główne kierunki rozwoju Unii, zasiadają w niej głowy państw lub rządów krajów  członkowskich
Rada Unii Europejskiej Pełni funkcję prawodawczą, złożona jest z ministrów krajów członkowskich
Komisja Europejska Zarządza na co dzień wspólnotą, składa się  z komisarzy odpowiedzialnych za różne dziedziny
Parlament Europejski Współuczestniczy w tworzeniu prawa i pełni funkcje kontrolne, skład wybierany jest w powszechnych wyborach
Liczba posłów Parlamentu UE Od 1 lipca 2014 r. zgodnie z traktatem z Lizbony Parlament Europejski liczył 751 posłów, nowy skład  obowiązuje po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE, skład Parlamentu liczy obecnie  705 posłów.
Liczba polskich posłów Co pięć lat w Unii Europejskiej odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Łączna liczba posłów z Polski to 52 osoby.

Jula Sz.