Uniwersytety

Uczyć się na uniwersytetach, a nie na błędach.