Unknown

Rodzina to nie tylko krew, to serce bijące w jedności (Unknown).