Unormowanie

W dawnej Rzeczypospolitej każdy szlachcic miał prawo do erekcji.