Upadły [wyrazy przeciwstawne]

 • Upadły, niemoralny, nieetyczny.
 • Przeciwstawne:
  • niewinny,
  • czysty,
  • nieskalany,
  • nieskazitelny,
  • cnotliwy.