Uproszczenia językowe

  • Zjawisko językowe, w ramach którego dochodzi do zastępowania złożonych form językowych przez inne formy, krótsze i prostsze.
  • Występują na wszystkich poziomach struktury języka.

Wyróżnia się:

  • uproszczenia fonetyczne, gdzie na skutek upodobnień głosek dochodzi do przesunięcia artykulacyjnego grupn spółgłoskowych t,d,k,g, np. sześćset -wymawiane jest jak szejset, a jabłko – jak japko.
  • uproszczenia fleksyjne, czyli występujące w odmianie,
  • uproszczenia słownikowe, np. szkoła zawodowa – zawodówka,
  • uproszczenia składniowe, np opuszczanie wyrazu jest, np. Tata czy zdrowy?