Upuszczony placek

Masz twarz jak upuszczony placek.