Urozmaicony [wyrazy przeciwstawne]

  • Urozmaicony, pozbawiony monotonności, różnorodny, niejednostajny, atrakcyjny.
  • Przeciwstawne:
    • monotonny,
    • jednostajny,
    • jednorodny, nudny.