Ustny [wyrazy przeciwstawne]

  • Ustny, przekazany za pomocą mowy, mówiony, słowny.
  • Przeciwstawne:
    • pisany,
    • pisemny.