„Utopia” Tomasza Morusa [Thomasa More’a]

 • Wybitny utwór europejskiego renesansu.
 • Powstał w 1516 roku.
 • Składa się z dwóch ksiąg.
 • Według narratora w renesansowej Europie plenią się rozwiązłość, niesprawiedliwość, głód i nędza.
 • Źrodłem tych nieszczęść jest wlasność prywatna.
 • Zniesiono ją na wyspie Utopia.
 • Pierwsza z nich przedstawia ówczesna Anglię, omawiając m.in. niesprawiedliwe dla chłopów prawo.
 • Druga księga to historia odkrytej wyspy Utopii.
 • Jej założycielem był Utopos,  wspaniały wódz, który potrafił dziki lud przeistoczyć w cywilizowany naród, mówiący jednolitym językiem.
 • Wyspa lezy z dala od innych, jest odizolowana wysokim murem.
 • Ludzie nie znają tu zła, nierówności, niesprawiedliwości, wszyscy są równi.
 • Sami dbają o potrzeby materialne, a także zaspokojenie umysłowe.
 • Interesują się filozofią i  rolą jednostki w świecie.
 • Narrator jest utożsamiany z autorem.
 • Przytoczona historia jest jakoby relacją autentyczną Rafała Hytlodeusza (z gr. kłamca, oszust), wędrującego do Nowego Świata.
 • Narrator ilustruje Utopię, przedstawiając jej ustrój, gospodarkę i społeczeństwo.
 • Od poczatku swego utwór istnienia wzbudzał spory i dyskusje interpretacyjne.
 • Założenia Tomasza Morusa stały się bliskie podstawom socjalizmu utopijnego Marksa i Engelsa.
 • Dzieło wywarło ogromny wpływ na myśl społeczną i literaturę następnych epok.