Utwór autotematyczny

  • Utwór, który obok cech typowych dla swego gatunku zawiera szereg objaśnień i odniesień do zasad własnego istnienia.
  • Dotyczący sztuki pisania lub bycia pisarzem.
  • Tematem takiego tekstu może być powstające dzieło.
  • Literatura autotematyczna pokazuje jakby „kuchnię literacką”, przedstawiając jak powstało dzieło, które czytelnik poznaje.
  • Autorem pojęcia, w odniesieniu do literatury współczesnej, jest Artur Sandauer (1913-1989), polski krytyk literacki , eseista, tłumacz.
  • Definicja znajduje zastosowanie przy analizie utworów historycznych o charakterze dygresyjnym.
  • Przykładem autotematyzmu są np. fragmenty „Wielkiej Improwizacji” („Dziady” cz. III – A. Mickiewicza).