W niebezpieczeństwie

Zawsze był odważny, choć w niektórych momentach uciekał w konopie.