W obrębie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w  obrębie przyimek W obrębie światła było bezpiecznie.