W skórę

Żeby obrobić skórę, garbarz daje jej w skórę.