Walny [wyrazy przeciwstawne]

  • Walny, istotny, ważny, wielki, ogólny, mający rozstrzygające znaczenie.
  • Przeciwstawne:
    • roboczy,
    • lokalny,
    • regularny.