Ward Wiliam Arthur

Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry nauczyciel wyjaśnia. Wielki nauczyciel inspiruje (William Arthur Ward).