Ward William Arthur

Przeciętny nauczyciel opowiada. Dobry nauczyciel wyjaśnia. Doskonały nauczyciel demonstruje. Wielki nauczyciel inspiruje (William Arthur Ward).