Warstwowa budowa dzieła literackiego

 • Jedna z właściwości utworu literackiego wg koncepcji Romana Ingardena (1893-1970).
 • Utwór literacki składa się z 4 warstw:
  • warstwy brzmień słownych,
  • warstwy znaczeń,
  • warstwy wyglądów,
  • warstwy przedmiotów przedstawionych, takich jak świat powieściowy, postaci, tło itp.
 • Wszystkie warstwy są ze sobą funkcjonalnie połączone, wzajemnie się warunkują i motywują, stanowiąc o spójności utworu literackiego.