Wawrzyn [symbolika]

 • Wawrzyn to atrybut kilku greckich bogów, m. in. Artemidy, Dionizosa, Asklepiosa, Apollina.
 • Jest rte z atrybutem Kaliope i Klio, muz greckich.
 • Liście laurowe uważano za źródła natchnienia kapłanek  wyroczni w Delfach.
 • Wieniec laurowy zakładano na czoła zwycięzców olimpijskich.
 • Otrzymywali je tez wybitni poeci i filozofowie.
 • Wawrzyn symbolizuje triumf, zwycięstwo, sławę zdobytą na polu  walki, piórem lub sportowymi wynikami.
 • Stanowi emblemat powagi i wzniosłości.
 • Jest znakiem zaszczytu i nagrody.
 • W starożytności symbolizował czystość, duchowe i cielesne oczyszczenie.
 • W chrześcijaństwie laur to ozdoba świętych  dziewic – męczennic.

Odniesienia znaleźć można:

 • A. Mickiewicz, „Oda do młodości”>
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 • K. ujejski, „Oda do poezji”.
 • Cz. Miłosz, „Traktat poetycki”.

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.