Ważka

Ważka na obrazie Mehoffera jest postacią czołową.