„Wędrówka do ziemi obiecanej” [plan wydarzeń]

 • Powołanie Abrahama i przymierze Boga z narodem wybranym.
 • Oddanie ziemi kananejskiej Hebrajczykom.
 • Wędrówka rodu Izraela do Egiptu.
 • Czterysta lat egipskiej niewoli.
 • Narodziny Mojżesza.
 • Przekazanie misji Mojżeszowi wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu.
 • Zesłanie przez Boga 9 kataklizmów na Egipt.
 • Wyjście ludu izraelskiego.
 • Rozstąpienie się fal Morza Czerwonego.
 • Wędrówka przez pustynię Szur.
 • Głodowanie.
 • Żywienie się manną z nieba.
 • Przekazanie Mojżeszowi 10 przykazań.
 • Dojście do Ziemi Obiecanej.
 • Śmierć Mojżesza.