Wezwanie

Ludzie kochajcie napisy ścienne… one do was mówią!