„Wielka smuta” w Rosji

 • Wygaśnięcie dynastii Rurykowiczów (1598) po śmierci Iwana IV Groźnego i jego syna Fiodora.
 • Wystąpienie bojarów i chłopów przeciw władzy bojara Borysa Godunowa.
 • Pojawienie się pretendenta do tronu w Moskwie – Dymitra Samozwańca:
  • podawał się za cudownie ocalałego syna Iwana IV,
  • uzyskał pomoc magnatów polskich (Jerzy Mniszech),
  • w  1604 roku przy pomocy wojsk magnackich ruszył na Moskę (tzw. „dymitriada”),
  • po śmierci Godunowa w 1605 roku zajął Moskwę i został carem.
 • Zatargi z Kościołem prawosławnym, wystąpienia ludowe pod wodzą Iwana Bołotnikowa.
 • Po zabójstwie Dymitra (1606 r.) carem został Wasyl Szujski, któremu zagroził Dymitr Samozwaniec II, zajmując część Rosji (bez Moskwy).
  • nieudana próba kolejnej „dymitriady”.
 • 1608, Wasyl Szujski zawarł układ z Polską, uwalniając jeńców polskich.
 • 1609 – układ Szujskiego ze Szwecją, co stał się pretekstem do wojny polsko-rosyjskiej.