Wielki dzwon

Król Zygmunt powiesił na wieży swój wielki dzwon.