„Wielki testament” Françoisa Villona

  • Powstał w 1461 roku.
  • Dzieło liczy ok. 3 tysięcy wersów.
  • Stanowi rodzaj rozrachunku poety z własnym życiem po pobycie w więzieniu.
  • Bohaterem lirycznym jest przeciętny, „szary” człowiek (nie rycerz, święty czy król).
  • Dawnie w poezji średniowiecznej nie było takiego bohatera.
  • Utwór zawiera wiele refleksji egzystencjalnych.
  • Ma także charakter autobiograficzny.
  • Potwierdzają to liczne fakty z życia autora (daty, nazwiska znanych mu osób).