„Wiernie iść będziemy”

Pieśń żołniersko-partyzancka „Wiernie iść będziemy” znana jest bardziej współcześnie jako „Hymn 5 Brygady Wileńskiej”.  Powstała wiosną 1945 roku, prawdopodobnie w którymś z oddziałów na Podlasiu. . Jej autorem jest podoficer 1 szwadrony 5 Brygady Wileńskiej AK, noszący pseudonim  „Fryc”. Nie jest znane niestety jego prawdziwe imię i nazwisko. Wiadomo natomiast, że był żołnierzem grupy  partyzanckiej, którą dowodził  mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”.

Gdy ziemia ojczysta skąpana we łzach
o pomstę krew woła męczeńska.
Kto walczy o wolność i mści się za krew
to Piąta Brygada Wileńska. x 2

A szlakiem zuchwałym prowadzi ją wódz,
„Łupaszka” – bohater nieznany.
Z nim tylko umierać i walczyć by móc
z niewoli kraj wyrwać kochany. x 2

Wiernie iść będziemy twoim śladem,
Bo ty jesteś z nami, z tobą Bóg.
Śmiało trwać będziemy pod kul gradem,
aż wolności zagrzmi złoty róg.

4. Przez szturmy zuchwałe i walki od lat
dla wroga on stał się zagładą.
I płynie pieśń wolna i dumna we świat
za Piątą Wileńską Brygadą. x 2

Dziś naszym udziałem jest walka i znój
Przyszłości los czeka nieznany.
Za Polskę kochaną prowadzi nas w bój
„Łupaszka” nasz wódz ukochany. x 2

Wiernie iść będziemy twoim śladem,
Bo ty jesteś z nami, z tobą Bóg.
Śmiało trwać będziemy pod kul gradem,
aż wolności zagrzmi złoty róg. x 2