Wierzbicka Anna

Anna Wierzbicka

(1938, Warszawa -)

  •  Polska językoznawczyni, specjalistka w dziedzinie semantyki (znaczenia wyrazów).
  • Pracuje naukowo nad pragmatyką i językoznawstwem międzykulturowym.
  • Stworzyła naturalny metajęzyk semantyczny.
  • Porównuje języki różnych kultur.
  • Laureatka Nagrody Fundacji Nauki Polskiej (2010) za odkrycie znaczeń elementarnych wspólnych dla wszystkich języków.
  • Pracuje i mieszka w Australii.