Wietnamskie

Raz zobaczyć to więcej niż sto razy słyszeć.