Wietnamskie

  • Alkohol wchodzi, a słowo wychodzi.