Wietnamskie

Bogaty je trzy razy dziennie, biedny również trzy razy dziennie rozpala ogień.