Wietnamskie

Brzydka kobieta to taka, której urodę trudno oszacować.