Wiklinowi ludzie

Normanowie pływali na łodziach z wikliny i dlatego nazywano ich wiklingami.