Wino [symbolika]

 • Wino wiele znaczyło dla kultury grecko-rzymskiej i judeochrześcijańskiej.
 • Grecy uważali je za eliksir życia i nieśmiertelności.
 • Wg Żydów symbolizowało oczyszczenie, uświęcenie, błogosławieństwo i radość.
 • Dla chrześcijan wino stanowi emblemat komunii, ostatniej wieczerzy i krwi Chrystusa.
 • Wino traktowane  było jako boski napój i dar Boga.
 • Niekiedy jest także symbolem kary boskiej, gniewu bożego i żałości.
 • Była pocieszeniem, źródłem pokrzepienia, wesołości i radości.
 •  Wino wyostrza inteligencję, dowcip i uskrzydla umysł.
 • Bywa inspiracją i natchnieniem poetów.
 • Niekiedy ogłupia.
 • Stanowi znak przyjaźni, dobrych kompanów, szczerości i prawdy.
 • Postrzegane jest jako nieprawość, grzech, rozpusta i przyczyna nieszczęść i upadku.

Odniesienia znaleźć można:

 • Księga Eklezjastyka 19,1-2.
 • Księga Przypowieści 4, 16-17.
 • Księga Przypowieści 20,21.
 • Księga Przypowieści 23,31-32.
 • Psallm59,5.
 • Psalm 103, 14.
 • Objawienie św. Jana 14, 9-10.
 • Homer, „Odyseja”
 • J. Kochanowski, „Pieśń IX”.
 • J. Kochanowski, „Pieśń XXIV”.
 • I. Krasicki, „Monachomachia”.
 • I. Krasicki, „Pijaństwo”.
 • W. Potocki, „Wino koń poetycki”.
 • K. Brodziński, „Do gospodarza”.
 • S. Trembecki, „Opuchły”.
 • M. Gosławski, „Podole”.
 • F. Bohomolec, „Pijacy”.
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
 • W. Gilewski, „Więc pijmy wino”.
 • L. Staff, „Igrzysko”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.