Wio

Reklama ma wpływ na nasze życie, choć oczywiście wszyscy się od tego odżegnujemy. Zauważamy te z reklam, które przyciągają nas tekstem, kolorem lub są dla nas nie do przyjęcia z pewnych względów. Wszystkie jednak działają na nasze emocje. Dziś prezentujemy Wam etykietę ziemniaków, którą pomysłodawca nazwał „Wio”, co oznaczać może  ziemniaki wio-senne, wio-skowe, wio-tkie, wio-dące, albo też związane z okrzykiem furmana, rzucanym w kierunku koni. Wybierzcie, które Wam pasują. A swoją drogą tanie, bo kg kosztuje zaledwie 59 groszy.