Wizyta

Czy na ziemi są istoty myślące? Owszem, ale tylko z wizytą.