Właściciel swoje prawa ma

Większość z nas rozumie, że prawo własności pozwala na rozporządzania rzeczą, choć niekiedy może to być utrudnione. Znaleźliśmy prośbę napisaną w imieniu właściciela dotyczącą ograniczeń „parkowania” motoru. Nie wiemy dokładnie o jaki teren chodzi, ale rzecznik właściciela nie wykazał się niczym pozytywnym, bowiem pisownia tej informacji pozostawia wiele do życzenia (rażące błędy ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne!). Estetyka też nie do przyjęcia. Szanujmy się wzajemnie, tak przedstawioną prośbę my ignorujemy…