Własnoręcznie

Leonid Teliga opłynął własnoręcznie kulę ziemską.