Włoskie

O losie kobiety decyduje miłość, na jaką się godzi.