Wojna religijna w Niemczech

 • Powody wojny:
  • dążenie do wzmocnienia władzy cesarskiej przez cesarza Karola V,
  • chęć pozbycia się przez niego przeciwników,
  • reformację poparli książęta niemieccy, mający nadzieję na sekularyzację dóbr kościelnych.
 • Książęta protestanccy zawiązali w 1531 roku związek obronny, zwany Związkiem Szmalkaldzkim:
  • pod wpływem zagrożenia tureckiego cesarz Karol V zgodził się w tzw. pokoju religijnym w Norymberdze w 1532 roku na ustępstwa wobec protestantów,
  • po opanowaniu sytuacji i uzyskaniu poparcia papieskiego cesarz przystąpił do rozprawy ze Związkiem,
 • Koniec wojny:
  • pokój religijny w Augsburgu w 1555 roku na zasadzie „czyj kraj, tego religia”,
  • abdykacja cesarza Karola V,
  • pokój augsburski  bez gwarancji tolerancji religijnej (zapowiedź przyszły h konfliktów),
  • wzrost roli książąt, którzy po sekularyzacji dóbr kościelnych uzyskali silne wsparcie ekonomiczne.