Wojsko ciężarne

W XVI wieku Polacy mieli wojsko ciężarne.