„Wołga, Wołga”

Znana pieśń, której istnieje kilka wersji. Powstała  1883 roku, jej autorem jest  Dimitr Sadownikow (ros. Дмитрий Николаевич Садовников (1847–1883). Pieśń z gatunku romansu cygańskiego zdobyła dużą popularność, jej głównym bohaterem jest Stieńka Razin, przywódca powstania Kozaków dońskich z roku 1670, skierowanego przeciwko szlachcie i carskiej biurokracji.  Polsce wykonywał ją Bernard Ładysz, Czesław Niemen czy Andrzej Rosiewicza.

Tam, gdzie Wołgi strome brzegi
Gdzie przejrzysty, wartki nurt
Płynie środkiem wielkiej rzeki
Malowanych łodzi sznur.
Płynie środkiem wielkiej rzeki
Malowanych łodzi sznur.

Wołgo, ty rosyjska rzeko
Niech się szerzy sława twa
Od Kozaka ty dońskiego
Przyjmij godny ciebie dar.
Od Kozaka ty dońskiego
Przyjmij godny ciebie dar.

Wziął dziewczynę czarnobrewą
Silną dłonią rzucił ją
Chłodne fale ją połknęły
Pochłonęła Wołgi toń.
Chłodne fale ją połknęły
Pochłonęła Wołgi toń.

Tam, gdzie Wołgi strome brzegi
Gdzie przejrzysty, wartki nurt
Płynie środkiem wielkiej rzeki
Malowanych łodzi sznur.
Płynie środkiem wielkiej rzeki
Malowanych łodzi sznur.