Wprawione oko

Hrabia podziwiał zamek wprawionym okiem.