Wrostek

  • Typ formantu.
  • Cząstka występująca między dwiema częściami podstawy słowotwórczej, która pochodzi od dwóch wyrazów.
  • Przykłady:  list/o/nosz, wierc/i/pięta, rur/o/ciąg, włócz/y/kij.