Wspomnienie starej siedziby „Staszicowskiej Jedynki” w Kielcach

Najstarsza szkoła powszechna w Kielcach, czyli popularna „Staszicowska Jedynka” mieściła się na ulicy Sienkiewicza w Kielcach, na wprost budynku „Poczty Polskiej i „Hipoteki”. Jej początki to Elementarna Szkoła Męska, która przez wszystkie lata swej działalności starała się uczyć w duchu patriotyzmu, szacunku dla mowy polskiej. Jako patrona placówki wybrano Stanisława Staszica, wielkiego humanistę polskiego oświecenia, doceniającego rolę  szkól w kształceniu obywateli. Tradycje tych wielu lat istnienia przejęli nauczyciele, którzy pracowali i pracują od lat w szkole na kieleckim Bocianku. Więcej można przeczytać http://sp1.kielce.eu/index.php/historia-szkoly/.

Obecnie znajduje się tam Chińskie Centrum Handlowe, a na frontonie budynku umieszczono tablice pamiątkowe.