„Wspomnienie wojenne” Karoliny Lanckorońskiej [plan]

 1.  Wkroczenie Armii Czerwonej do Lwowa.
 2.  Wyjazd Lanckorońskiej do Krakowa.
 3.  Praca konspiracyjna.
 4. Opieka nad  rannymi, chorymi żołnierzami.
 5. Praca w Radzie Głównej Opiekuńczej, opieka nad więźniami.
 6. Aresztowanie i pobyt w Stanisławowie.
 7. Więzienia we Lwowie i Berlinie.
 8. Pobyt w obozie koncentracyjnym Ravensbrück.
 9. Opuszczenie obozu.
 10. Wyjazd do Genezy, później do Włoch.
 11. Wstąpienie do II Korpusu Polskiego.