Wtórność

  • Cecha artysty.
  • Charakterystyczny jest fakt, że jego dzieła, rozwiązania  są najczęściej nieciekawe, nieodkrywcze i nie wnoszą nic nowego do procesu rozwoju sztuki (literatury).
  • Świadczy to o braku indywidualizmu u twórcy albo jego dzieła.
  • Stanowi przeciwieństwo oryginalności.