Wybrane kierunki w poezji Młodej Polski

 • Na poezję w tym okresie wpływ miało kilka kierunków.
 • Silnie odczuwalny był symbolizm obrazujący stan duszy.
 • Przedstawiciele to:
  • Jan Kasprowicz,
  • Leopold Staff,
  • Kazimierz Przerwa-Tetmajer.
 • Odnaleźć można  także tendencje impresjonistyczne, których celem było utrwalenie ulotnych emocji i wrażeń.
 • Przedstawiciele to:
  • Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
  • Leopold Staff.
 • W poezję wszedł niejako ekspresjonizm, obrazujący namiętności, emocje , przeżycia osoby mówiącej (podmiotu lirycznego).
 • Przedstawiciel:
  • Jan Kasprowicz.
 • Posłuch znalazł także postulat powrotu do uniwersalnych wartości klasycyzmu, tj. stoicyzmu, pochwały życia, prostoty i harmonii.
 • Przedstawiciel:
  • Leopold Staff.