Wyjaśnienie

Rak jest stawonogiem bo trzyma nogi w stawach.